/////////////////////////////////////////////////////

LIFT - PROSTORNE INICIJATIVE

PROJEKTI
O LIFTU TIM KONTAKT PARTNERI RADITE SA NAMA
/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

PROJEKTI


Dani arhitekture predstavljaju jedan od najvećih događaja u oblasti arhitekture u Bosni i Hercegovini. Koncipirani su kao godišnji, višednevni festival koji uključuje različita predavanja internacionalnih i lokalnih arhitekata, izložbe, diskusije, projekcije filmova i slična dešavanja vezana za za teme arhitekture, dizajna, urbanizma i prostornog planiranja.

Dani arhitekture su do sada održani osam godina za redom (2008-2015) sa preko 80 različitih predavača iz 20 zemalja.

Prve Dane arhitekture obilježila su predavanja lokalnih arhitekata s ciljem upoznavanje studenata sa njihovim radom. Sljedeće godine su gosti bili profesori sa drugih fakulteta i akademija. Arhitekti iz Hrvatske su se predstavili na trećim Danima arhitekture, kroz temu ‘Recentna Hrvatska arhitektura’, a četvrti Dani su ugostili bosanskohercegovačke arhitekte iz inostranstva.

Tema ‘Grad(i)svijest’ predstavljena je na četvrtim Danima kroz predavanja različitih lokalnih i internacionalnih arhitekata. U okviru teme ‘Zajednički prostor’, kroz iskustva internacionalne prakse su prikazani različiti pristupi, metode i koncepti za razvoj grada, nakon čega su uslijedili Dani arhitekture koji kroz temu "Akcije za zajednički prostor" osim razgovora o primjerima organizuju i stvarne akcije u otvorenom javnom prostoru.

Dani arhitekture su nastali kroz aktivnost manje grupe studenata, a vremenom su se razvili u jedan od najvažnijih m događaja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Organizaciju Dana arhitekture danas vode mladi arhitekti i studenti arhitekture kroz rad nevladine organizacije LIFT - prostorne inicijative, u partnerstvu sa Asocijacijom studenata arhitekture Sarajevo, Asocijacijom arhitekata Bosne i Hercegovine i Udruženjem za kulturu i umjetnost - Crvena.http://www.daniarhitekture.ba
https://www.facebook.com/dani.arhitekture


NOĆI ARHITEKTURENoći arhitekture, kao komplementarni dio festivala Dana arhitekture - jednog od najvećih događaja u oblasti arhitekture u Bosni i Hercegovini, predstavljaju seriju događaja koji će se održavati tokom cijele godine u večernjim satima.

Aktivnosti u okviru Noći arhitekture podrazumijevaju razgovore o aktuelnim temama u oblasti arhitekture, predavanja ili predstavljanja pojedinaca ili organizacija, izložbe i projekcije filmova.

Osnovni cilj Noći arhitekture je kontinuirano okupljanje arhitekata i arhitektica, studenata i studentica, ali i svih zainteresovanih za teme arhitekture, dizajna, urbanizma i prostornog planiranja.

Do sada su održane dvije Noći arhitekture, u prvoj polovini 2015. godine, sa više od 400 posjetitelja.


https://www.facebook.com/dani.arhitekture


GRADOLOGIJAGradologija je višegodišnji trans-disciplinarni istraživačko-aktivistički program koji ispituje i problematizuje transformacije javnih prostora u Sarajevu. Uz pomoć koncepta zajedničkog, program nastoji revalorizirati ideje vlasništva, javnog, opšteg i zajedničkog interesa kao i pitanje kolektivnog djelovanja u prostoru i u odnosu na prostor.  Ciljevi programa su: akumulirati i distribuirati znanje o ovim pitanjima, poticati uključivanje u procese odlučivanja kroz formalne i neformalne mehanizme i oblike organiziranja, i razvijati demokratske, participatorne pristupe analizi i praksi korištenja i planiranja prostora u gradu.

Gradologija uspostavlja informacijsko-aktivističku platformu, ispituje uloge i odnose među različitim subjektima i radi na otvaranju i demokratiziranju procesa upravljanja i smijera redefiniranju ciljeva, parametara i dinamike urbanog razvoja. Pored toga, Gradologija radi na uspostavljanju suradnje, dijeljenju resursa i znanja među različitim grupama, organizacijama, inicijativama i pojedincima/kama i tako stvara pretpostavke za organizirano kolektivno djelovanje oko pitanja prostora.

Gradologija je zajednički program dvije organizacije: Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA i LIFT prostorne inicijative.

http://gradologija.ba/

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

O LIFTU

LIFT - prostorne inicijative je nevladina organizacija koju čine mladi arhitekti i studenti arhitekure. Organizacija je neprofitna i samofinansirajuća.

Osnovni cilj je poticanje diskusije o prostoru i direktno djelovanje u prostoru, a sprovodi se kroz organizaciju predavanja, susreta, izložbi i radionica, te produkciju različitih prostornih intervencija.

Područje djelovanja je presjek između arhitektonske struke i društvenog aktivizma.

Među članovima ne postoji izražena hijerarhija i akademsko zvanje nema značaj. Zajednički rad predstavlja osnovni resurs i pokretačku snagu, a članovi biraju aktivnosti prema ličnim preferencijama. LIFT je dinamičnog karaktera i ima za cilj stalno dopunjavanje članova. Trenutno broji preko 50 aktivnih i pasivnih članova u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

LIFT trenutno radi na organizaciji Dani arhitekture, godišnjeg festivala, Noći arhitekture, - povremenih događaja tokom cijele godine, te na programu Gradologija - istraživanje, vizije i akcije za zajednički prostor grada.
< na početak stranice

/////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////

TIMNedim Mutevelić, Jasmin Sirčo, Gorica Mehić, Ena Hadžić, Irma Softić, Sabina Hodović, Maja Ibrahimpašić, Ivica Medić, Farah Zubović, Katarina Bošnjak, Aida Botonjić, Jelena Sarović, Irhana Šehović, Harun Čerkez, Enes Vilić, Amila Rujanac, Mersiha Čerim, Haris Bulić, Dea Dudić, Nejra Čaušević
< na početak stranice

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

KONTAKT


Lift - prostorne inicijative
info@l-i-f-t.org


Nedim Mutevelić
nedim.mutevelic@gmail.com

+38761241890

Jasmin Sirčo
sircojasmin@gmail.com
+38761410562

< na početak stranice


/////////////////////////////////////////////////////


/////////////////////////////////////////////////////

PARTNERI

Asocijacija arhitekata u Bosni i Herzegovini
http://www.aabh.ba


Asocijacija studenata arhitekture
https://www.facebook.com/pages/Asocijacija-Studenata-Arhitekture/332033303672730?fref=ts


Udruženje za kulturu i umjetnost
http://www.crvena.ba

Historijski muzej Bosne i Hercegovine
http://www.muzej.ba/

BlowUp
http://blowup.ba/

Walter BIM Solutions
http://www.walter.ba/< na početak stranice


/////////////////////////////////////////////////////


/////////////////////////////////////////////////////

RADITE SA NAMA

Ako ste zainteresovani za rad sa nama, trajni ili saradnju samo na pojedinom projektu, molimo posaljite mail. Uz nekoliko rečenica zbog čega, poželjno je da pošaljete cv. Veličina priloga ne bi trebala prelaziti 2mb.< na početak stranice


/////////////////////////////////////////////////////


© 2015 LIFT - PROSTORNE INICIJATIVE WWW.L-I-F-T.ORG